5 lưu ý dạy học trực tuyến hiệu quả

26/04/2020 - 11:23

Giáo viên chọn công cụ dạy trực tuyến phù hợp, có kịch bản chi tiết, tích cực tương tác với học sinh… việc dạy học sẽ đạt hiệu quả cao

Nguồn: Vnexpress