8 ĐIỀU HẠN CHẾ CỦA CÁC SẢN PHẨM THAM GIA E2VN 2020

15/01/2020 - 8:41

 

1. Về tìm kiếm đề tài: luôn là thách thức vì đề tài cần thiết và nên là những ý tưởng mới, gắn với những bài toán cần giải quyết từ thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh; tuy nhiên cũng có thể trở lại các đề tài truyền thống nhưng phải khác biệt và mới mẻ về cách giải quyết; đôi khi lấy ý tưởng từ phía khó khăn hoặc nhu cầu của người học lại rất thú vị.

2. Khi đã có ý tưởng rồi, cần chia sẻ với đồng nghiệp để xác định lại xem đó đã thực sự là một vấn đề mới, cần giải quyết chưa, và tìm giải pháp giải quyết  như thế nào cho thấu đáo, và có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn (tránh những giải pháp mang tính hàn lâm hay xa rời thực tế).

3. Cần đa dạng hóa các hoạt động học tập của người học, tạo điều kiện cho người học được trải nghiệm thực, làm thực và từ đó hình thành và phát triển bền vững những phẩm chất năng lực cụ thể, phù hợp với mục tiêu giải quyết vấn đề của đề tài.

4. Khi giải quyết các tình huống của hoạt động học tập luôn luôn lưu lại các minh chứng để người quan sát, đánh giá có thể dễ dàng nắm bắt được năng lực và hiệu quả giải quyết của mình.

5. Có đến 50% các sản phẩm mới chỉ được triển khai ở phạm vi một lớp học, một khối học; hoặc mỗi lớp trong khối chỉ có vài học sinh tham gia … điều này khiến sản phẩm bị hạn chế phạm vi triển khai, chưa lan tỏa, kết nối được tới cộng đồng ở phạm vi rộng, chưa đảm bảo những yêu cầu của tiêu chí đánh giá ở phương diện giao tiếp và hợp tác, Diễn đàn rất mong các sản phẩm cần tăng cường phạm vi triển khai vượt qua phạm vi một trường học, một địa phương để mở rộng sự tham gia của cộng đồng có tính quốc gia, quốc tế.

6. Về ứng dụng công nghệ thông tin cần có sự khai thác đa dạng, tối ưu hóa thế mạnh của các công cụ/ứng dụng và đặc biệt là các công cụ của Office 365 (OneNote, Word, Powerpoint, Excel, Forms, Sway, Teams,… ) vào thực tiễn triển khai, phát triển sản phẩm. Có một số sản phẩm chưa sử dụng hiệu quả thế mạnh của từng công cụ/ứng dụng, hoặc dùng công cụ/ứng dụng không phù hợp với nội dung triển khai, hoặc nêu tên công cụ/ứng dụng mà không sử dụng hoặc không biết sử dụng để làm gì.

7. Về việc sử dụng các phương pháp dạy học cần đa dạng, phong phú và sáng tạo hơn, gắn với nội dung và cách thức triển khai hoạt động học tập cũng như năng lực của từng học sinh, nên phát huy các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với hoạt động học tập theo nhóm và có sự tương tác giữa học sinh với học sinh và với giáo viên; tăng cường sự kết nối giữa các thành viên trên tinh thần giao nhiệm vụ và yêu cầu cần đạt của nhiệm vụ cho từng học sinh (tránh để một vài cá nhân làm hết công việc của nhóm hoặc có những thành viên không tham gia).

8. Về kĩ thuật trình bày cần ngắn gọn, rõ nét hơn và chỉ rõ minh chứng; rất cần thiết sự trình bày bằng tiếng Anh một cách lưu loát và dễ hiểu (để  giáo viên có thể tham gia Diễn đàn toàn cầu).

 

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng

Giảng viên cao cấp

Chủ tịch Hội đồng cố vấn chuyên môn E2VN 2020

Nguyên Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục

 Nguyên Giám đốc chương trình phát triển các trường sư phạm (ETEP)