Giới thiệu

Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT tiền thân là cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự hỗ trợ của Micrososft Việt Nam được tổ chức từ năm 2014. Cuộc thi đã thúc đẩy phong trào lựa chọn được nhiều gương mặt nhà giáo xuất sắc tham dự Diễn đàn Giáo dục Toàn cầu của Microsoft được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. [...]

ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA GIÁO DỤC SÁNG TẠO MICROSOFT (MIE EXPERT)

NGÀY
 
GIỜ
 
PHÚT
 
GIÂY

LỊCH SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG MIE VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Danh sách các đơn vị đồng hành đang tiếp tục được cập nhật

TIN TỨC/SỰ KIỆN

ĐĂNG KÝ GỬI CÂU HỎI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  • logo