Cấu hình máy tính đề xuất để triển khai dạy học trực tuyến trên Teams

26/04/2020 - 8:33

Những gì bạn cần để bắt đầu:

Yêu cầu phần mềm:

– Computer: Windows 10; Office 2013 or later; Net Framework 4.5.0 or later
– Mobile: iOS 10.0 or later; Android 4.3 and later.

Đề xuất cấu hình thiết bị trên lớp:

Máy tính Window 10:
Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster
RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
Free hard disk space: 16 GB
Graphics card: Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver

 

Microsoft Teams được khuyến cáo nên chạy trên Windows 8.1 trở lên.

Tài liệu tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app