NỘP SẢN PHẨM

 

Hiện nay, Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT 2020 (E2VN) đã ngừng nhận sản phẩm tham gia. Thầy cô vui lòng chờ thông báo cho E2VN 2021.