NỘP SẢN PHẨM

 

Hiện nay, Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục Đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT 2020 (E2VN) đã ngừng nhận sản phẩm tham gia. Chúng ta hãy cùng chờ đợi các sản phẩm xuất sắc nhất của diễn đàn được vinh danh và tham gia ngày hội của diễn đàn diễn ra vào ngày 11 và 12/01/2020.