ĐĂNG KÝ ĐỒNG HÀNH

Diễn đàn E2 Việt Nam luôn chào đón các đơn vị mong muốn được đồng hành cùng chương trình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trở thành một phần của sự kiện này.

Thông tin liên lạc:
Ban Tổ chức chương trình: Microsoft Việt Nam – Tầng 16, tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nguyễn Hồng Minh (Ms.) – Quản lý chương trình giáo dục

Email: v-minhnh@microsoft.com

Mobile: +84 969 305 586 Direct. +84 24 3926 2948