HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN SẢN PHẨM E2VN 2020

01/01/2020 - 5:36

Bước 1: Truy cập vào website của diễn đàn

Chọn thẻ “Đăng ký” ở góc phải phía trên màn hình nếu bạn chưa là thành viên của trang. Chọn thể “Đăng nhập” nếu bạn đã là thành viên của trang.

 

Bước 2: Nhập các thông tin để đăng ký trở thành thành viên của trang. Lưu ý: “Mục Tên tài khoản” nhập không có khoảng cách giữa các ký tự.

Bấm thẻ “Đăng ký” ở cuối trang

Bước 3: Chọn thẻ SẢN PHẨM THAM GIA E2VN

Nhập mã số sản phẩm vào ô tìm kiếm để tìm đến sản phẩm bạn muốn bình chọn (có thể tìm kiếm bằng mã số hoặc bằng tên sản phẩm). Bạn cũng có thể vào trực tiếp sản phẩm thông qua link tác giả sản phẩm chia sẻ.

Bước 4: Bấm vào thẻ Bình chọn ngay của sản phẩm bạn muốn bình chọn