HƯỚNG DẪN NỘP SẢN PHẨM

28/10/2019 - 4:18

Bước 1: Click vào thẻ ĐĂNG KÝ & NỘP SẢN PHẨM trên thanh menu.

Bước 2: Click vào thẻ NỘP SẢN PHẨM.

Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu.

Lưu ý: Link sản phẩm ở các câu 16, 17 cần được để ở chế độ công khai (public)