[KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG MIE THÁNG 01/2020]

22/01/2020 - 4:43

Chúc mừng các thầy cô đã đạt giải thưởng MIE của tháng 01:
*MIE xuất sắc của tháng:
 Thầy Nguyễn Anh Khoa 
 Cô Phạm Thị Chúc Liên
 Cô Vương Thị Kim Huyền
 Thầy Lê Minh Trung 
*MIE Expert xuất sắc của tháng:
 Cô Lê Đoàn Mai Khanh 
 Thầy Hồ Chí Dũng  
 Cô Nguyễn Diệu Ngọc 
*Giáo viên Skype xuất sắc của tháng:
 Cô Dương Thị Thu Hoài
*Lớp học xuất sắc của quý:
Lớp học của cô Nguyễn Thị Ngọc Thảo 
?Xin chúc mừng tất cả thầy cô vì tinh thần học tập và lan tỏa.
Bạn truy cập TẠI ĐÂY để có thông tin hoặc ứng cử cho giải thưởng MIE.