ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Tác giả: Phan Thị Cẩm Ái - Dương Võ Hoài Trúc

Mã số sản phẩm: E2VN663

Hạng mục: Dự án học tập

Số lượt bình chọn: 8

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Trong dự án ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, học sinh sẽ: sắm vai các báo cáo viên, nhà nghiên cứu, người dẫn chương trình, tư vấn viên, thiết kế đồ hoạ… để thực hiện nhiệm vụ học tập. Sản phẩm của dự án này bao gồm: bài thuyết trình, video clip, cẩm nang, poster và brochure… Dự án này giúp củng cố, rèn luyện những kiến thức liên quan đến văn thuyết minh (Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh, Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh, Phương pháp thuyết minh, Lập dàn ý bài văn thuyết minh.) Ngoài ra, dự án giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm văn thuyết minh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập và xử lí thông tin, sử dụng công nghệ thông tin… Các sản phẩm của dự án, đóng góp cho các bạn học sinh những kiến thức về một số ngành nghề dự kiến sẽ trở nên phổ biến trong thời đại 4.0.

8