DỰ ÁN “TỪ VĂN HỌC DÂN GIAN ĐẾN VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC DAO TẠI XÃ HOÀNG NÔNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN”

Tác giả: Bùi Lưu Giang - Đào Thị Thuận

Mã số sản phẩm: E2VN391

Hạng mục: Dự án học tập

Số lượt bình chọn: 4376

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

1) Video giới thiệu quá trình hoàn thành dự án: https://youtu.be/0KY6KbRuuWk
2) Sản phẩm của nhóm Sổ tay: https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=4269bb18dd44cf21&page=view&resid=4269BB18DD44CF21!238&parId=4269BB18DD44CF21!226&app=Word
3) Sản phẩm của nhóm Chia sẻ: https://youtu.be/8b8j3p4xqmo
4) Sản phẩm của nhóm Truyền thông: https://www.youtube.com/watch?v=ch-hNY7hSMM&feature=youtu.be
5) Sản phẩm của nhóm Nghệ sĩ: https://m.youtube.com/watch?v=5nc0yOfY_kk
6) Sản phẩm của nhóm tổng biên tập:
+) Đăng tải lên truyền hình tỉnh Thái Nguyên: http://thainguyentv.vn/ban-tin-camera-cuoc-song-ngay-13122019.media
+) http://m.baothainguyen.vn/tin-tuc/giao-duc/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-van-hoa-dan-toc-dao-267827-100.html
+) Đăng tải trên website của nhà trường: http://thptnguyenhue.thainguyen.edu.vn/?page=home#module26
+) Đăng tải trên truyền hình huyện Đại Từ: https://www.facebook.com/daidaitu.tv/videos/590970381446647/
7) Tiêu chí đánh giá hoạt động của 5 nhóm: https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=4269bb18dd44cf21&page=view&resid=4269BB18DD44CF21!243&parId=4269BB18DD44CF21!226&app=Word
8) Phiếu mô tả dự án: https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=4269bb18dd44cf21&page=view&resid=4269BB18DD44CF21!245&parId=4269BB18DD44CF21!226&app=Word

Để hưởng ứng cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin năm 2019”. Nhằm bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong văn hóa cộng đồng của dân tộc Dao, góp phần vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam Nhóm học sinh dân tộc Dao trường thpt nguyễn huệ đã thực hiện dự án mang tên “Từ văn học dân gian đến văn hóa cộng đồng dân tộc dao tại xã Hoàng Nông huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên”.
Trong dự án này, chúng tôi đã áp dụng mô hình giáo dục Stem. Nhóm gồm có 75 học sinh dân tộc Dao tại trường THPT Nguyễn Huệ đến từ cả 3 khối lớp, cùng 5 giáo viên hướng dẫn: Cô Bùi Lưu Giang, cô Trần Thị Thanh Thủy, cô Bùi Thị Minh Hảo, thầy Trần Văn Hải, cô Đào Thị Thuận đến từ Tổ Ngữ văn trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nơi thực hiện dự án là địa bàn xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình thực hiện chúng tôi chia học sinh làm 5 nhóm: Sổ tay, Chia sẻ, Truyền thông, Nghệ sĩ, Tổng biên tập.
Tham gia là một lần chúng tôi được thử nghiệm, tìm tòi về vẻ đẹp văn học văn hóa dân tộc Dao. Dự án như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ của dân tộc Dao nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung cần phải giữ gìn, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa phi vật thể của dân tộc mình.

4376