Hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức môn tin học lớp 6

Tác giả: Nguyễn Văn Điệp

Mã số sản phẩm: E2VN297

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 3

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Gồm hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá trực tiếp kiến thức môn Tin học lớp 6

3