HƯỚNG DẪN TẠO SƠ ĐỒ TĨNH HOẠT ĐỘNG CÂU LỆNH TRONG PASCAL BẰNG PHẦN MỀM Macromedia Flash

Tác giả: Đoàn Thị Mai Linh

Mã số sản phẩm: E2VN319

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 118

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm được soạn trên phần mềm Powerpoint để hướng dẫn về tạo nên những sơ đồ tĩnh để hoạt động trong môn tin học lớp 8 cụ thể trong phương phpas viết chương trình bằng phần mềmMacromedia Flash . Với phần mềm này học sinh sẽ dễ dàng, linh hoạt hơn trong cách viết chương trình

118