Quản lý các khoản thu, nộp của từng học sinh trong lớp.

Tác giả: Đỗ Duy Ba

Mã số sản phẩm: E2VN111

Hạng mục: Dự án lập trình

Số lượt bình chọn: 286

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Đa số khi sinh ra, mỗi HS có một hoàn cảnh khác nhau. Vì chính sách ưu đãi của Nhà nước, của địa phương, của từng trường học nên các khoản thu nộp trong năm của từng đối tượng HS cũng khác nhau. Dự án lập trình quản lý các khoản thu, nộp của từng học sinh trong lớp nhằm giúp GVCN lớp dễ dàng hơn trong tính toán, thu chi.
286