SÁNG TẠO NGOẠI KHÓA MÔN TIN HỌC

Tác giả: Phan Thị Ngọc - Đoàn Vân Nga

Mã số sản phẩm: E2VN289

Hạng mục: Dự án lập trình

Số lượt bình chọn: 2

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh THCS có sự sáng tạo, ham học hỏi, các bạn học sinh luôn tìm tòi những khám phá mới, say mê chinh phục những sản phẩm sáng tạo. vì vậy chúng tôi muốn tạo ra không gian học tập mới lạ khích thích và phát huy khả năng học tập tìm tòi, sáng tạo của học sinh, đưa học sinh từ suy nghĩ học tập căng thẳng tới ham học hỏi và thích được học, phát huy được khả năng sáng tạo tư duy logic. nhận biết được vấn đề và tự giải quyết vấn đề theo nhóm. phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong những sản phẩm công nghệ thông tin hiện nay để đáp ứng nhu cầu nguồn lực và phát huy tiềm năng sáng tạo lập trình của học sinh THCS. Chúng tôi tổ chức sân chơi ngoại khóa cho học sinh từ đó giúp các em tiếp cận những sân chơi bổ ích và sáng tạo những sản phẩm trí tuệ của công nghệ thông tin.

2