Tiết học trong thư viện: Chủ đề Phương pháp đọc sách hiệu quả.

Tác giả: Võ Thị Kim Thùy

Mã số sản phẩm: E2VN134

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 5

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

Xã hội ngày nay đang hướng tới một nền kinh tế tri thức, vì vậy vấn đề học tập của học sinh cũng đã có nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Học sinh ngoài những tiết học trên lớp còn được tham gia, trãi nghiệm các tiết trong thư viện. Những tiết học như thế đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chinh phục tri thức của các em. Ở đó các em được khám phá thế giới, mở rông tầm hiểu biết,…bồi đắp tâm hồn qua những cuốn sách.

5