ỨNG DỤNG CNTT ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Mã số sản phẩm: E2VN180

Hạng mục: Bài giảng điện tử

Số lượt bình chọn: 4

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

XEM VIDEO

Sử dụng công nghệ thông tin phần mềm violet thiết kế bài dạy Unit 6: The environment_Getting started-Listen and read.
– Học sinh được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của giáo viên thông qua các phần luyện tập và game.
Thông qua bài học, học sinh vận dụng kiến thức để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

4