Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn địa lý 9: Tìm hiểu du lịch Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Định

Mã số sản phẩm: E2VN606

Hạng mục: Dự án học tập

Số lượt bình chọn: 558

Chương trình bình chọn tạm dừng hoặc đã kết thúc

Mô tả sản phẩm

* Link khác của sản phẩm:
– Video mô tả bài học: https://www.youtube.com/watch?v=OsrmyoTcHCI (Dưới 10 phút)
Dưới 5 phút: https://www.youtube.com/watch?v=sA_GpYcwBgA
– Video chốt KT: https://www.youtube.com/watch?v=y_IL8hJLErA
– Video sản phẩm của HS:
+ Sổ tay du lịch Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=0NWcdh3OtRI
+ Giới thiệu bảo tàng các dân tộc Việt Nam: https://www.youtube.com/watch?v=Rytuki2nYrA
– Link trò chơi trực tuyến
+ Luyện tập và củng cố về du lịch Việt Nam: Joinmyquiz.com
Về nhà: mã code: 841366
+ Đố vui về du lịch Việt Nam và Thái Nguyên: Joinmyquiz.com
Về nhà: mã code: 491180
Link toàn bộ sản phẩm: https://drive.google.com/file/d/1iOCDKCBNbc6e5Lv5FGKCv1FWEAsxzOLi/view?usp=sharing

 

Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Địa lí 9: Tìm hiểu du lịch Việt Nam
– Trò chơi côn số bí mật: Chia nhóm và giao nhiệm vụ (thực hiện trên powerpoint)
– Khởi động: Trò chơi Bí mật trong quả bóng (powerpoint)
– Tìm hiểu bài: HS báo cáo nhóm (powerpoint, word, video)
– CHốt kiến thức bằng video infographic (powerpoint ->video)
– Luyện tập – củng cố: trò chơi trực tuyến trên quizizz.com
– Vận dụng và mở rộng: giao bài tập về nhà trực tuyến trên quizizz.com

558