ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG E2VN 2020: EDLAB ASIA

08/01/2020 - 7:02

EdLab Asia là tổ chức nghiên cứu giáo dục phi lợi nhuận, được thành lập bởi một nhóm các nhà nghiên cứu, nhà hoạtđ ộng và sinh viên trong lĩnh vực Giáo dục vào tháng 8 năm 2019 tại Việt Nam, dựa trên tiền đề của Chuyên san Dạy & Học, được thành lập ngày 25/4/2018.
EdLab nâng tầm các hoạt động giáo dục đại chúng thông qua việc tiến hành các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu nền tảng và phổ cập các kết quả nghiên cứu tới đối tượng thụ hưởng chính là giáo viên công lập, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, miền núi và hải đảo. Mang lại những nghiên cứu bình thường, có giá trị bình thường nhưng đang bị bỏ ngỏ, EdLab mong muốn đóng góp những kết quả bền vững và có sức lan toả tự thân nhằm đổi mới các hoạt động học tập trước mắt tại Việt Nam, và sau đó mở rộng ra khu vực Đông Nam Á, Châu Á.
Phạm vi nghiên cứu của EdLab bao gồm nhưng không giới hạn các chủ đề:
(1) Học và Dạy (Learning and Teaching);
(2) Thiết kế Chương trình (Curriculum Design);
(3) Công nghệ ứng dụng trong Giáo dục (Educational Technology);
(4) Quản lý và lãnh đạo trong Giáo dục (Education Managementand Leadership;
(5) Khoa học Xã hội trong Giáo dục (Educational Social Study)
—————————————————————————-
Các đơn vị quan tâm đến việc đồng hành cùng E2VN, vui lòng liên hệ:
Nguyễn Hồng Minh (Ms.) – Quản lý chương trình giáo dục
Email: v-minhnh@microsoft.com
Mobile: +84 969 305 586 Direct. +84 24 3926 2948